ID-kort til Bygge- og Anleggsnæringen
Skip Navigation Links.

English 

Fornyelse av Byggekort

I 2008 innførte Arbeidsdepartementet forskrift om ID-kort for bygge- og anleggsnæringen som et ledd i arbeidet mot sosial dumping. 

Det blir sendt ut en e-post til registrert Bestiller av kort, når det er ca. 3 måneder igjen før kortet utløper. Dette er en påminnelse om at det foreligger kort som må fornyes på www.byggekort.no 
Bilde, signatur og kopi av ID er bare gyldig for kortbestilling i 26 måneder etter opplasting. Det innebærer at mange må laste opp disse elementene på nytt før kortene kan settes i bestilling for 3. gang. (Tilsvarende "Ny kortbestilling").

Hvordan fornye ID-kort?
Bestiller må logge seg inn på www.byggekort.no og sette kort i bestilling på nytt. Der hvor gamle bilder fortsatt kan benyttes for kortbestilling kan Bestiller krysse av for rebestilling og deretter gå videre til Handlekurven. Der hvor bildene er eldre enn 26 mnd, vil ikke denne avkrysningsfunksjonen være tilgjengelig. Denne er erstattet med en link, som fører deg videre til "registrer kortbestilling", og hvor Bestiller må laste opp bilder på nytt. 

Hvis en arbeidstaker har sluttet i bedriften eller et ID-kort er utgått, så skal ID-kortet sendes i retur til Oberthur Technologies for makulering. Har du glemt passordet kan du sette et nytt ved å bruke Mistet passord funksjonen på innloggingssiden på www.byggekort.no. Trenger du hjelp kan du også kontakte kortutsteders servicetelefon: 820 77 306 eller starte en chat.

De nye ID-kortene vil bli sendt til virksomhetens forretningsadresse. Arbeidsgiver må selv ta ansvar for å dele ut de nye kortene til sine ansatte i forbindelse med at de samler inn de gamle kortene for makulering.

Ansvaret ligger hos virksomheten

Det er viktig å merke seg at ID-kortene er virksomhetens eiendom, og ikke kortinnehavers. Det påhviler derfor den enkelte virksomhet å ha full kontroll og administrasjonsansvar over ID-kortene i sin bedrift.

Virksomheten skal:

  • ha kontroll over ID-kortene i egen bedrift og påse at alle har ID-kort
  • sperre og rebestille nye kort dersom kort blir stjålet eller ødelagt
  • samle inn ID-kort ved rebestilling av nytt og når folk slutter i arbeidsforholdet
  • returnere innsamlede og utgåtte ID-kort til Oberthur Technologies for makulering

I tillegg bør virksomheten sette seg inn i gjeldende forskrift og bestillingsrutiner. De enkelte medarbeiderne i virksomheten bør også få informasjon om regelverket og gjeldende krav.

Les mer om ID-kortordningen her: http://www.arbeidstilsynet.no/byggekort

Lenke til bestillingsside: http://www.byggekort.no

OBERTHUR TECHNOLOGIES NORWAY AS, Organisasjonsnummer: NO936441114MVA

Spørsmål om forskriften, eller vil sende bestilling på skjema?
Kontakt:
ARBEIDSTILSYNETS SVARTJENESTE
TLF: 815 48 222

byggekort@arbeidstilsynet.no

Utdypende informasjon om ordningen finnes på:
www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=95426
Oberthur Technologies har opprettet en egen servicetelefon for spørsmål rundt bestilling.

SERVICETELEFON:
TLF: 820 77 306


Chat - se nederst på siden!
(OBS: Betjent i samme tidsrom som telefonen)

Betjent hverdager
Kl. 08.30 - 11.00
Kl. 11.30 - 15.30

Samtalen koster kr. 14,- pr. min
fra du velger tjeneste.
(Kun tilgjengelig fra Norge)
LEVERINGSADRESSE:
Byggekortene sendes til den adressen som er registrert i Brønnøysundregisteret på Bestilleren. (Det er valgfri leveringsadresse på ordre som betales med kredittkort)

BILDER:
Bilder er tilgjengelig for kortbestilling i 26 måneder. Deretter blir bildene gjort utilgjenglig for nye kortbestillinger. Dette er et krav fra Departementet. Spørsmål vedr. dette kan rettes til byggekort@arbeidstilsynet.no

PRIS:
Byggekort koster fra 1. mars NOK 91,09 + porto (eks. mva)